سـومیـن همایـش و نمایشگـاه بین المللـی مهندسـی عمـران و مدیریـت ساخـت

محور های همایش

محورهای همایش

مهندسی سازه

مهندسی زلزله

مدیریت ساخت

خاک و پی

حمل و نقل

راه و ترابری

سازه های دریایی

آب و سازه هیدرولیکی

محیط زیست

مدیریت منابع آب

خطوط راه آهن

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

طراحی شهری

مدیریت شهری

شهرسازی عمومی

نظریات شهرسازی

مدیریت سبد پروژه

برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی

مهندسی هم‌زمانی

مدیریت استراتژیک پروژه‌ها

روش‌های نوین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی

عوامل و سنجه‌های موفقیت پروژه‌ها

استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پروژه‌ها

روباتیک و اتوماسیون در صنعت ساخت

شبیه‌سازی

روش‌های نوین بهینه‌سازی

تحقیق در عملیات

دعاوی

قرارداد و مسئولیت حرفه‌ای

حل اختلاف و میانجیگری

اصول و فنون مذاکره

قراردادهای پروژه‌های عظیم

مناقصه و شرایط پیمان

مناقصه و شرایط پیمان

تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب پیمانکار

مشارکت بخش خصوصی با دولت در پروژه‌های زیرساختی

فناوری‌های پیشرفته در ساخت‌وساز

مصالح ساختمانی هوشمند

ترمیم و تقویت سازه‌ها

محصولات بتنی پیش‌ساخته

فناوری نانو در بتن

بتن با عملکرد بالا

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان